Publikacje

Publikacje

 1. Gaebel W1, Zäske H , Zielasek J , Cleveland HR , Samjeske K , Stuart H , Arboleda-Florez J, Akiyama T, Baumann AE, Gureje O, Jorge MR, Kastrup M, Suzuki Y, Tasman A, Fidalgo TM , Jarema M, Johnson SB, Kola L, Krupchanka D, Larach V , Matthews L Mellsop G , Ndetei DM , Okasha TA , Padalko E , Spurgeoun JA , Tyszkowska M , Sartorius N. Stigmatization of psychiatrists and general practitioners: results of an international survey. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2014 Sep 5. [Stygmatyzacja psychiatrów i lekarzy ogólnych: wyniki badania międzynarodowego.]
 2. Podogrodzka-Niell M, Tyszkowska M. Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym. [Stigmatization on the way to recovery in mental illness. The factors associated with social functioning.] Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1201–1211 .DOI: 10.12740/PP/20364
 3. Tyszkowska M, Podogrodzka M. Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki bezpośrednio związane z leczeniem psychiatrycznym. [Stigmatization on the way to recovery in mental illness. The factors directly linked to psychiatric therapy.] Psychiatr. Pol. 2013; 47(6):1011–1022.
 4. Tyszkowska M, Jarema M. Chorzy na schizofrenię w remisji - rozpoznanie rutynowe a standaryzowana ocena kliniczna. Poster01-12; XLIV Zjazd Psychiatr Pol. Lublin, 27-29.06.2013.
 5. Tyszkowska M, Jarema M. Elementy funkcjonowania chorych na schizofrenię w remisji. Poster01-13; XLIV Zjazd Psychiatr Pol. Lublin, 27-29.06.2013.
 6. Tyszkowska M, Jarema M. Między zdrowiem a schizofrenią. (Between a health and schizophrenia). Psychiatr. Pol. 2013; 47(4):587–597.
 7. Beldie A, Den Boer J, Brain C, Constant E, Figueira ML, Filipcic I, Gillain B, Jakovlevic M, Jarema M, Jelenova D, Karamustafalioglu O, Plesnicar BK, Kovacsova A, Latalova K, Marksteiner Josef, Palha Filipa, Pecenak J, Prasko J, Prelipceanu D, Ringen PA, Sartorius N, Seifritz E, Svetska J, Tyszkowska M, Wancata J. Fighting stigma of mental illness in midsize European countries. Soc Psychiatry Epidemiol (2012) 47 (Suppl 1): 1-38; [Zwalczanie stygmatyzacji w średniej wielkości krajach europejskich.]
 8. Tyszkowska M. Kryteria remisji a ocena poprawy i funkcjonowania chorych na schizofrenię pozostających w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2011.
 9. Tyszkowska M. Kryteria remisji a ocena poprawy i funkcjonowania chorych na schizofrenię pozostających w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej. Poster XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, 23-26 th June 2010, Poznań
 10. Tyszkowska M. Remission criteria for schizophrenia and evaluation of clinical improvement and social functioning in schizophrenic out-patient. Poster at CINP , 6-10th June 2010, Hong Kong
 11. Meder J, Tyszkowska M, Jarema M, Araszkiewicz A, Szafrański T: Leki przeciwpsychotyczne w codziennej praktyce. Leczenie pacjentów ze schizofrenią oporną na leczenie. [Antipsychotics in common clinical practice. Pharmaco-refractory schizophrenic patients treatment.] Pol Psychiatr 2008; 42(6):859-873
 12. Jarema M, Meder J, Araszkiewicz A, Tyszkowska M: Leki przeciwpsychotyczne w codziennej praktyce. Leczenie pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii. [Antipsychotics in common clinical practice. First episode schizophrenic patients treatment.] Pol Psychiatr 2008; 42(6): 841-858
 13. Chądzynska M, Meder J, Tyszkowska M: Współpraca pacjentów w leczeniu schizofrenii – wyniki badania ADHES. [Patients compliance in schizophrenia treatment- ADHES project results analysis.] Pol Psychiatr 2008, vol XLII; nr 4: 561-570
 14. Meder J, Tyszkowska M: Lekooporność rzekoma.[The pseudo-resistance to drug therapy.] Psychiatry 2007, vol.4; nr 2: 53-59
 15. Meder J, Tyszkowska M: Aktywna współpraca pacjentów w leczeniu schizofrenii. [An active co-operation of patients in schizophrenia treatment.] Rodziny. 2007; 2
 16. Tyszkowska M, Adamowski T: Risperidon w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym. [Risperidon in elderly psychiatric patients.] Pol Psychogeriatr 2006, vol.3 nr:1

Wykłady / szkolenia (wybrane)

 • Wybór : Psychiatria. Prestiż czy stygma? Schizofrenia Forum. 13-14 .01.2011, Warszawa.
 • „Diagnostyka chorób afektywnych.” Kurs dla szkolących się w psychiatrii. Warszawa 26-30.03.2012.
 • Kiedy pacjent chory na schizofrenię zdrowieje? Schizofrenia Forum 2013; Warszawa 10-11.01.2013.